Klīnikas Dzintari cenrādis

Pakalpojuma veids

Izmaksas NVD apmaksātajā un maksas programmās (par vienu reizi)

Ārsta – psihiatra konsultācija (Dienas stacionārā)€Bez maksas
Psihodiagnostika (3 stundu darbs un rakstisks slēdziens)€75.00
Psihodiagnostika (papildus 45 min.)€25.00
Fizioterapeita individuāla konsultācija vai nodarbība (40min.)€15.00
Ārstnieciskā vingrošana grupā (40-45min.)€4.00
Ergonomija ikdienas aktivitātēs grupā (40min.)€4.00
Stretching (stiepšanās) grupā (45min.)€4.00
Nūjošana grupā (45min.)€4.00
Teipošana (rētas; apkakles zona; jostas-krustu daļa; celis; potīte; tūskas noņemšana; limfodrenāžas)€3.50 – 20.00
Individuālā psihologa/psihoterapijas speciālista/drāmas terapeita vai mākslas terapeita konsultācija (45min.)€25.00
Pāra konsultācija pie psihologa/psihoterapijas speciālista (45min.)€40.00
Individuālā ķermeņa relaksācija (45min.)€25.00
Ķermeņa relaksācija grupā (60min.)€6.00
Tematiskās nodarbības mākslas terapeita ar specializāciju kustību un deju terapijā vadībā grupā (60min.)€6.00
Tematiskā grupu nodarbība “No prāta līdz jūtām” (120min.)€10.00
Kustību un deju terapija grupā (60 min.)€6.00
Kustību un deju terapija individuāli (45 min.)€25.00
Apziņas aktivācijas treniņš (autogēnais treniņš) grupā (60min.)€6.00
Apziņas aktivācijas treniņš (autogēnais treniņš) individuāli (45min.)€25.00
Geštaltterapija individuāli (45min.)€25.00
Geštaltterapija grupā (60min.)€6.00
Vizuāli plastiskā mākslas terapija grupā (75min.)€6.00
Vizuāli plastiskā mākslas terapija individuāli (45min.)€25.00
Drāmas terapija grupā (75min.)€6.00
Muskulārā injekcija (manipulācija ārpus stacionāra diagnozes)€2.00
Injekcija vēnā (manipulācija ārpus stacionāra diagnozes)€4.50
Intravenoza sistēma ar medikamentiem (sol.NaCl, sol. Ringeri, u.c. fizioloģiski šķīdumi)(manipulācija ārpus stacionāra diagnozes)€7.50

Ambulatoro pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids

Ārsta – psihiatra konsultācija (t.sk. SKYPE)(45min.)€50.00
Atkārtota ārsta – psihiatra konsultācija (t.sk. SKYPE)(45min.)€40.00
Atkārtota ārsta – psihiatra konsultācija (20min.)€20.00
Ārsta – psihiatra mājas vizīte (līdz 60min.)€200.00
Klīniskā psihologa/psihoterapijas speciālista/drāmas terapeita vai mākslas terapeita konsultācija (t.sk.SKYPE) (45min.)€50.00
Atkārtota klīniskā psihologa/psihoterapijas speciālista/drāmas terapeta vai mākslas terapeita konsultācija (t.sk. SKYPE) (45min.)€40.00
Pāra konsultācija pie psihologa/psihoterapijas speciālista (45min.)€65.00
Atkārtota pāra konsultācija pie psihologa/psihoterapijas speciālista (45min).€55.00
Psihodiagnostika (3 stundu darbs un rakstisks slēdziens)€120.00
Individuāla ķermeņa relaksācija (45 min.)€50.00
Atkārtota individuāla ķermeņa relaksācija (45 min.)€40.00
Ķermeņa relaksācija grupā (60 min.)€10.00
Apziņas aktivizācijas treniņa nodarbības (autogēnais treniņš) individuāli (45 min.)€50.00
Atkārtota apziņas aktivizācijas treniņa nodarbība (autogēnais treniņš) individuāli (45 min.)€40.00
Apziņas aktivizācijas treniņa nodarbības (autogēnais treniņš) grupā (60 min.)€10.00
Geštaltterapija individuāli (45 min.)€50.00
Geštaltterapija individuāli (45 min.) atkārtoti€40.00
Geštaltterapija grupā (60 min.)€10.00
Tematiskās grupu nodarbības mākslas terapeita ar specializāciju kustību un deju terapijā vadībā (60 min.)€10.00
Tematiskā grupu nodarbība “No prāta līdz jūtām” (90 min.)€12.00
Individuāla kustību un deju terapija (60 min.)€50.00
Atkārtota individuāla kustību un deju terapija (60 min.)€40.00
Kustību un deju terapija grupā (60 min.)€10.00
Drāmas terapija grupā (60 min.)€12.00
Vizuāli plastiskā mākslas terapija grupā (75 min.)€12.00
Individuāla fizioterapeita konsultācija vai nodarbība (40 min.)€25.00
Atkārtota individuāla fizioterapeita konsultācija vai nodarbība (40 min.)€20.00
Ārstnieciskā vingrošana grupā fizioterapeita vadībā (40-45 min.)€6.00
Ergonomija ikdienas aktivitātēs grupā fizioterapeita vadībā (40 min.)€4.00
Stretching (stiepšanās) grupā fizioterapeita vadībā (40 min.)€6.00
Nūjošana grupā fizioterapeita vadībā (45 min.)€4.00
Teipošana (cena atkarīga no aplikācijas sarežģītības – rētām, apkakles un plecu zonai, jostas – krustu daļas, celim, potītei, tūskas noņemšanai, limfodrenāžai)€3.50 – 20.00