Ārstējamo diagnožu grupas

Ārstējamo diagnožu grupas

F06.3 – organiski garastāvokļa (afektīvi) traucējumi;
F06.4 – organiska trauksme;
F06.5 – organiski disociatīvi traucējumi;
F06.6 – organiska emocionāla labilitāte (astēniski traucējumi);
F06.7 – viegli kognitīvi traucējumi;
F07.0 – organiski personības traucējumi;
F07.1 – postencefalitiskais sindroms;
F07.2 – pēckontūzijas sindroms;
F21 – šizotipiski traucējumi;
F25.1 – šizoafektīvi traucējumi, depresīvais tips;
F30.0 – hipomānija;
F30.1 – mānija bez psihotiskiem simptomiem;
F31.3 – bipolāri afektīvi traucējumi, pašlaik vieglas vai vidēji smagas depresijas epizode;
F31.7 – bipolāri afektīvi traucējumi, pašlaik remisija;
F32.0 – vieglas depresijas epizode;
F32.1 – vidēji smagas depresijas epizode;
F33.0 – rekurenti depresīvi traucējumi, pašlaik viegla epizode;
F33.1 – rekurenti depresīvi traucējumi, pašlaik vidēji smaga epizode;
F33.4 – rekurenti depresīvi traucējumi, pašlaik remisija;
F34.0 – ciklotīmija;
F34.1 – distīmija;
F40 – fobiska trauksmainība;
F41 – cita veida trauksme;
F42 – obsesīvi kompulsīvi traucējumi;
F43 – reakcija uz smagu stresu un adaptācijas traucējumi;
F44 – disociatīvi (konversijas ) traucējumi;
F45 – somatoformi traucējumi;
F48 – citi neirotiski traucējumi;
F50 – ēšanas traucējumi;
F51 – neorganiski miega traucējumi;
F60.5 – anankastiska personība;
F60.8 – citi precizēti personības traucējumi;
F62.0 – stabilas personības pārmaiņas pēc katastrofiska pārdzīvojuma;
F68.0 – somatisku simptomu rašanās psiholoģisku iemeslu dēļ;
F90.0 – aktivitātes un uzmanības traucējumi;
F90.1 – hiperkinētiski uzvedības traucējumi;
F90.8 – citi hiperkinētiski traucējumi;
F90.9 – neprecizēti hiperkinētiski traucējumi;
F91.0 – uzvedības traucējumi ģimenes ietvaros;
F92.0 – depresīvi uzvedības traucējumi;
F92.8 – citi jaukti uzvedības un emociju traucējumi;
F93 – trauksme bērnībā;
F95 – rauste (tic);