Klīnikas speciālisti

Dace Simsone

Psihiatre, hipno-psihoterapeite (Franču Hipnozes Asociācijas diploms), uzmanības un apziņas aktivācijas treniņu (apzinātības treniņu) vadītāja, valdes priekšsēdētāja.

Tālr.:
67754811
Elīna Jeļena Zariņa

Klīniskā psiholoģe, maģistre, hipno - psihoterapeite (Franču Hipnozes Asociācijas diploms), uzmanības un apziņas aktivācijas treniņu (apzinātības treniņu) vadītāja.

Tālr.:
67754811
Marija Siņēviča

Psihiatre, psihiatrijas rezidentu praktisko nodarbību pasniedzēja un pārraudzītāja.

Tālr.:
67754811
Ilze Treimane

Psihiatre, psihoterapeite.

Tālr.:
67754811
Laura Štāne

Psihiatre

Tālr.:
67754811
Lidija Naumova

Psiholoģe, psihoterapeite, kustību un deju terapijas speciāliste.

Tālr.:
67754811
Lauma Kasatkina

Psiholoģe, Geštaltterapeite, psihoterapeite un grupu vadītāja.

Tālr.:
67754811
Marija Legzdiņa - Docenko

Klīniskā psiholoģe.

Tālr.:
67754811
Inese Pastare

Mūzikas terapijas vadītāja, Veselības aprūpes maģistre mākslu terapijā ar specializāciju mūzikas terapijā.

Tālr.:
67754811
Kristīne Sekace

Uztura speciāliste

Tālr.:
67147833
Lelde Zūkure

Fizioterapeite. Ārstnieciskās vingrošanas, ergonomijas un nūjošanas nodarbību vadītāja.

Tālr.:
67147833
Marija Svikle

Fizioterapeite. Ārstnieciskās vingrošanas, PILATES, ergonomijas un nūjošanas nodarbību vadītāja.

Tālr.:
67147833
Līga Kaviere

Mārketinga un  pārdošanas menedžere.

Tālr.:
67755140
Madara Gulbe

Masiere, kosmētisko procedūru speciāliste.

Tālr.:
67 147 833
Ilona Čerņikova

Vecākā medicīnas māsa, psihiatrijas māsa, veselības zinātņu maģistre.

Tālr.:
67147850
Ieva Sviridova

Garīgās veselības aprūpes māsa, profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē.

Tālr.:
67147850